Data og Viden

For virksomheder kan det give store forretningsmæssige fordele, at benytte sig af de muligheder som data i dag præsenterer. Bedre overblik, kundekendskab, systemkontrol og konkurrencedygtighed.

Hos Grundlag hjælper vi jer med at identificere relevante kilder til data og bidrager med at indsamle og bearbejde data i tværgående analyser.


Sæt fokus på brugeren

Internettet er lavet af mennesker og til at blive brugt af mennesker. En ren systematisk tilgang til webudvikling er derfor ikke nok til at producere solide digitale services.
Ved at holde fokus på brugerne, bliver I bedre i stand til at imødekomme deres ønsker og behov og være på forkant med udviklingen. Et godt kendskab gør det nemmere at vide, hvilke platforme I skal satse på for at møde jeres målgruppe der hvor de er, og nå ud til nye potentielle brugere.

For at kunne konkurrere på et internationalt marked, hvor udbuddet af digitale services aldrig har været større, er det vigtigt at kunne levere en service, der lever op til moderne krav og standarder. Hos Grundlag hjælper vi jer med at lære jeres målgruppe bedre at kende og sørger for at jeres produkter sætter brugerne i centrum.

Dataindsamling

Med den rette tilgang kan data bruges til at strømline processer, forbinde servicer og værktøjer, understøtte kulturelle eller organisatoriske ændringer, give indsigt i brugeroplevelser og -behov eller i systemers indre mekanismer.
Hos Grundlag undersøger vi brugere, markeder, kulturer, systemer og andet der kan have betydning for vores kunder i udviklingen af deres virksomhed.

Målet er at give vores kunder et solidt vidensbaseret grundlag for produktudvikling, såvel som for strategiske beslutninger, og samtidig kunne stå som garant for at dataindsamlingen sker på en både juridisk og etisk forsvarlig måde.

Værktøjer og typer af data

Hos Grundlag benytter vi os af en bred vifte af værktøjer til dataindsamling. Lige fra automatiserede webbaserede analyseværktøjer til detaljerede interviews af enkeltpersoner, ansigt til ansigt. Dette giver os mulighed for at bidrage til indsamling og analyse af både kvantitative og kvalitative data.

Kvantitative data er de former for data, der kan opgøres i tal og statistikker. De kan for eksempel fortælle noget om hvor mange brugere der er blevet tiltrukket af en bestemt kampagne, eller hvor meget der er blevet solgt af en bestemt vare, og til hvilke landsdele.

Kvalitative data er de former for data, der ikke kan opgøres i tal. De kan sige noget om hvordan det føles at bruge jeres service, hvorfor brugerne vælger jeres produkt frem for konkurrenternes og hvordan de eventuelt ville forbedre produktet.

Mange indenfor forretningsverdenen benytter sig allerede af kvantitativ dataindsamling, men det kan være yderst værdifuldt også at gøre brug af kvalitative data. Det handler ikke om at grave dybere men om at se tingene fra en anden vinkel.
Ved at inkludere brugernes perspektiver og tanker i idéudviklingen kan I få mulighed for at give jeres virksomhed et socialt omdrejningspunkt og tage højde for nye tendenser og kulturelle ændringer. Samtidig kan de to typer data bruges til at afkræfte eller bekræfte hinandens resultater og kan på den måde have en understøttende effekt på hinanden.


Visualisering

For at gøre data så anvendelig og overskuelig som muligt arbejder vi hos Grundlag også med visualisering. Der er mange muligheder på dette område og vi har gode erfaringer med både dashboards, intranet systemer, chromecasts, infoskærme og meget mere, så I altid kan bevare overblikket og præsentere data som I ønsker.

Med voksende mængder real-time data kan det være praktisk i nogle situationer kun at præsentere de vigtigste informationer og andre gange er der behov for at mange datakilder skal kunne bidrage til ét samlet billede. Hvad end tilfældet er i jeres projekt står vi klar til at hjælpe.

Yderligere information

I er meget velkomne til at kontakte os og høre nærmere om vores tilgang til data og viden, eller læse mere om hvordan vores andre services kan bidrage til et godt online grundlag.